@jgj@est.social

2005-04-09

mdadm --build

Ärge mängige raid array'dega! mdadm --build /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdvajalik /dev/sdebavajalik ei pruugi sünkroniseerida sdvajalik sisu sdebavajalik jaotisele, vaid võib teha ka vastupidist. Tagantjärgi targutades - oleks ehk õigem olnud teha kõigepealt mdadm --build /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdvajalik missing ja siis mdadm --add /dev/md0 /dev/sdebavajalik, aga kes teab, kas seegi õnnestunud oleks... Teile muidugi toredat und!

Kommentaare ei ole: